Chi tiết phòng

Số lượng khách tối đa 1
Kích thước giường 1 giường đơn